Стани наш партньор

Ние вярваме, че младите хора са символът на промяната в едно общество и с правилната подкрепа, те ще развият своя личен потенциал и допринесат за по-устойчивото и по-доброто бъдеще на цялото общество. За да достигнем до повече млади хора и подкрепим следващото поколение, ние се нуждаем от вашата подкрепа.

Можете да станете спонсор в събитието, ако вие също:

Вярвате в потенциала на децата

Желаете да ги подкрепите и мотивирате да се стремят към мечтите си, да се учат и развиват

Имате социално отговорно съзнание и припознавате тяхната отговорна роля и значение за развитието на обществото;

Попълнете формата по-долу и ние ще се свържем с вас.

Thank you! I will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the message.